ZS PILCZYN - DYREKCJA

 

  Beata Paziewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie.

Nauczyciel matematyki.

   
 

Regina Grudzień- kierownik świetlicy.

Nauczyciel geografii.

   

 

 

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM PILCZYNIE

 

 

 

 

"Gdy planujesz na rok, posiej ziarno.

 

Gdy planujesz na lata, posadź drzewo.

 

Gdy planujesz na stulecia, ucz ludzi." (Kuang Chung)

 

       
                                                                         
  Milena Balcerzak-Węgrzyn nauczyciel nauczania zintegrowanego  
                                                                         
                                                                         
  Aneta Błażejczyk - nauczyciel chemii  
                                                                         
  Anna Błażejczyk- nauczyciel języka polskiego i przyrody  
                                                                         
  Aneta Bogucka - nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych  
                                                                         
  Hanna Dębek- nauczyciel plastyki, muzyki i rytmiki  
                                                                         
  Karolina Dębek - nauczyciel wychowania przedszkolnego.  
                                                                         
  Agnieszka Dźwigałowska - nauczyciel religii. Ukończyła Instytut Teologiczny w Siedlcach z tytułem magistra teologii.  
                                                                         
                                                                         
                                                                         
  Mirosława Gładysz - magister edukacji, specjalność nauczanie początkowe. Ukończyła Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną w Siedlcach. W Szkole Podstawowej w Pilczynie pracuje od 1985 roku.  
 
  Kinga Goliszewska- nauczyciel języka rosyjskiego  
                                                                         
  Karolina Gniadek - wychowawca przedszkola. Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Studia podyplomowe wychowanie przedszkolne WSP w Warszawie  
                                                                         
                                                                         
  Mirosław Kałaska - nauczyciel od roku 1990. Ukończone studia pedagogiczne: technika, specjalność informatyka. Doświadczenia zawodowe: praca w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Garwolinie i Liceum Ogólnokształcącym w Łaskarzewie. Swoje życie dzieli pomiędzy rodzinę, pracę i hobby, którym jest muzyka.  
                                                                         
  Katarzyna Kawecka- nauczyciel historii i wos  
                                                                         
  Elżbieta Kusak - magister edukacji, specjalność nauczanie początkowe; Ukończyła Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną w Siedlcach.  
                                                                         
       
                                                                         
  Jarosław Masny- nauczyciel języka angielskiego; Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Społeczno Przyrodniczej w Lublinie  
                                                                         
  Anna Wojda- psycholog szkolny. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku psychologia
 
                                                                         
  Anna Pawelec - nauczyciel i wychowawca w przedszkolu  
                                                                         
  Jolanta Paziewska - nauczyciel wychowania fizycznego. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego  
                                                                         
  Danuta Piętka - nauczyciel języka polskiego i historii
                                                                         
  Grażyna Rybicka - wychowawca świetlicy  
                                                                         
  Katarzyna Pytlarczyk - nauczyciel i wychowawca w przedszkolu  
                                                                         
  Sławomir Tudek- nauczyciel wychowania fizycznego; Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego.  
                                                                         
  Anna Tobiasz- nauczyciel fizyki  
                                                                         
                                                                         
  Agnieszka Trzmiel - nauczyciel, pedagog  
                                                                         
  Agnieszka Węgier- logopeda; Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku filologia polska.  
                                                                         

 

 

   Leszek Malitka  - nauczyciel wspomagający  

 

 

NAUCZYCIELE - EMERYCI

 

  Renata Balcerzak - nauczyciel nauczania zintegrowanego
     
    Bijata Krystyna - nauczyciel matematyki
     
  Gładysz Krystyna - nauczyciel matematyki
     
  Gurba Halina - nauczyciel matematyki
     
    Stanisław Gurba- nauczyciel fizyki. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Siedlcach. Ukończył studia na wydziale Matematyk Fizyki, Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując tytuł magistra fizyki. W okresie pełnej aktywności zawodowej oprócz fizyki nauczał matematyki oraz chemii w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Chotyni, Liceum Ogólnokształcącego w Sobolewie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaskarzewie.
     
  Wiesława Kazimierak - nauczyciel biologii.
     
  Antoni Kulik - mgr wychowania fizycznego. Od roku 1973 do 2012 pełnił funkcję dyrektora szkoły.
     
  Danuta Kulik- bibliotekarz. Wieloletni dyrektor przedszkola.
     
  Teresa Kusak - Teresa Kusak jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego wydział chemii.
Ukończyła również Studia Podyplomowe w Instytucie Historycznym UW w zakresie historii.
     
  Pytlarczyk Elżbieta - nauczyciel języka polskiego. Wieloletni wicedyrektor Zespołu Szkół.
     
  Kamila Rutkowska- wychowawca świetlicy.
     
  Hanna Sereja - nauczyciel i wychowawca w przedszkolu.
     Elżbieta Gałązka - absolwentka dwóch uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego
     
    Alicja Krogulec - nauczyciel naucznia zintegrowanego
     Szwed Krystyna - nauczyciel nauczania początkowego
     
     

 

 

 

 

KADRA NIEPEDAGOGICZNA ZS w Starym Pilczynie

 

          Halina Woroniecka - sekretarz  
                                                                                 
          Elżbieta Parzyszek - starszy intendent  
                                                                           
    Renata Wiśniewska - szef kuchni  
                                                                                 
          Maria Parzyszek - pomoc kuchenna  
                                                                                 
         
                                                                           
          Elżbieta Jarzyna - pomoc kuchenna                                
               
          Agnieszka Wojdat   - kucharz  
                                                                                                               
      Pozostali pracownicy obsługi:

 

Maria Bondara

Agnieszka Kocot

Edyta Michalczyk

Jarosław Parzyszek

Zofia Talarek

                               
               
                                                                                 
            W naszej szkole pracowali:
Błachnio Edward
Błachnio Maria
Błażejczyk Władysława
Bożek Józef
Bukowska Kazimiera
Klingert Franciszka

Krogulec Zofia
Lis Władysława
Luśnia Antoni

Łubian Maria
Mucha Teresa
Paśnik Andrzej
Paśnik Jan
Paziewska Antonina

Paziewska Mariola
Paziewska Stanisława
Stanek Stanisława
Zawadka Marianna