Wycieczka klasy I i II do Lublina, 12.05.2023r.
Program:
-spacer z przewodnikiem po Starym Mieście, przejście Bramą Grodzką, Bramą Krakowską, zwiedzanie kościola Dominikanów, słuchanie historii Zamku, wspinanie się na Basztę- podziwianie panoramy Lublina. Odpoczynek na Placu Litewskim przy fontannie multimedialnej.
-zwiedzanie Skansenu Wsi Lubelskiej, udział w zajęciach edukacyjnych na temat ginących zawodów- z wizytą u kowala w kuźni.
Opiekunowie: Elżbieta Kusak, Agnieszka Trzmiel
Kierownik wycieczki: Mirosława Gładysz