HARMONOGRAM OTWARCIA BOISKA SZKOLNEGO

                        LIPIEC - SIERPIEŃ 2021R.

      

GODZINY DYŻURU: codziennie w godz. 16.00 – 19.00

 

Regulamin pdf

  

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z  KOMPLEKSU SPORTOWEGO

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STARYM PILCZYNIE

W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID -19

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 KWIETNIA 2021R. DO ODWOŁANIA.

 

Do obowiązującego Regulaminu korzystania z boisk sportowych, od dnia 23.04.2021r. dodaje się następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. Boiska i plac zabaw będą udostępniane w wyznaczone dni oraz godziny zgodnie z harmonogramem na dany miesiąc (dni i godziny otwarcia mogą ulec weryfikacji w razie potrzeb).
 2. Z boiska lub placu zabaw mogą korzystać tylko osoby zdrowe.
 3. Wejście na kompleks – furtką od strony parkingu szkolnego.
 4. Rekomendowane jest zachowanie odstępów pomiędzy ćwiczącymi podczas aktywności – bezpieczny dystans minimum 2 metry.
 5. Nie ma konieczności zasłaniania ust i nosa.
 6. Maksymalna liczba jednocześnie korzystających z boiska lub placu zabaw nie może przekroczyć 25 osób.
 7. W przypadku dużej ilości chętnych chcących korzystać z boiska lub placu zabaw osoba nadzorująca zastrzega sobie prawo do wpuszczania korzystających na określony czas.
 8. Wchodzący i opuszczający boisko/plac zabaw obowiązkowo dezynfekują ręce (płyn dostępny przy wejściu na teren boiska).
 9. Korzystający z boiska/placu zabaw używają wyłącznie własnego sprzętu sportowego.
 10. Nie ma możliwości korzystania z pomieszczeń socjalnych w tym także z WC.
 11. Nie można organizować żadnych imprez, zawodów, rozgrywek.
 12. Urządzenia znajdujące się na boisku są dezynfekowane.
 13. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz obostrzeń związanych z pandemią COVID- 19 osoba nadzorująca ma prawo usunąć korzystającego z boiska/placu zabaw.
 14. Wstęp na boisko/plac zabaw poza wyznaczonymi godzinami otwarcia jest bezwzględnie zakazany.   

                                                            Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

Egzamin ósmoklasisty w dniach 25-27 maja 2021

 

W naszej szkole został przeprowadzony konkurs plastyczny z okazji 230 rocznicy upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Celem konkursu było pogłębianie pracy twórczej i doskonalenie warsztatu plastycznego.
Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas 1-3 pt. ,, Nasza Flaga '', praca plastyczna wykonana dowolną techniką z motywem ,, Polskiej Flagi". Pomysłowość mile widziana. Format pracy to A3.
            Rozstrzygnięcie konkursu:
Miejsce I - Julka Luśnia kl. I
Miejsce II - Zuzanna Mąkowska kl. I, Stanisław Paziewski kl. III
Miejsce III - Wiktoria Parzyszek kl. I
Serdeczne podziękowania dla uczniów, którzy wzięli udział w konkursie. Wszystkie prace zostały wywieszone w świetlicy szkolnej.
                                                                                                      Organizator: Grażyna Rybicka
 

Poetyckie powitanie wiosny                          

W tym roku Międzynarodowy Dzień Poezji obchodziliśmy 

 22 marca. Tego dnia uczniowie założyli ubrania w kolorze zielonym oraz na zajęciach zdalnych stworzyli sobie tło z wiosennym motywem. Głównym zadaniem dla uczniów, nauczycieli było promowanie poezji przez czytanie wybranych wierszy podczas lekcji, np. Julian Tuwim „Rzepka”, Hanna Zdzitowiecka „Ile głosów  w lesie”, Aleksander Fredro „Paweł i Gaweł”, Julian Ursyn Niemcewicz „Wiosna”… Dziękuję uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i wspólne czytanie poezjiJ 

W tym dniu został ogłoszony konkurs „Mój ulubiony wiersz”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej na kartce z bloku dowolnego formatu. Praca miała zawierać ilustrację do treści dowolnego wiersza oraz informację o tytule wiersza i jego autorze. 

Wyniki konkursu: 

Klasy 1-4 

1 miejsce: Oliwia Korycka, kl. 4 

2 miejsce: Antoni Oliwa, kl. 3 

3 miejsce: Julia Luśnia, kl. 1 

Wyróżnienia:  

Julia Węgier, kl.4 

Aleksandra Paśnik, kl.4 

Klasy 5-8 

1 miejsce: Alicja Zackiewicz, kl.5 

2 miejsce: Sylwia Michalczyk, kl. 5 

3 miejsce: Paulina Józwicka, kl. 7a 

Wyróżnienia: 

Jakub Oliwa, kl. 5 

Jagoda Szostak, kl. 5 

Wiktoria Józwicka, kl. 6 

 

Dziękuję uczestnikom za udział w konkursie i gratuluję laureatom. 

Anna Błażejczyk 

 

 

,, Ziemia naszym wspólnym domem "
            22 kwietnia w naszej szkole obchodzony był Światowy Dzień Ziemi pod hasłem ,, przywróć naszą ziemię ". Celem akcji było rozwijanie możliwości na problemy środowiska i kształtowanie odpowiedzialności za warunki panujące w naszym środowisku i za nasze własne zachowanie. Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety, dlatego powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan, więc co powinniśmy zrobić aby uchronić naszą ziemię. Zadaniem dla uczniów było:
- zrobić porządki na podwórku, w lesie, pozbierać śmieci i posegregować je. Wrzucić do odpowiednich pojemników.
- zasadzić drzewko, krzew w dowolnym miejscu, blisko domu, ogrodzie, na balkonie by zazielenić okolicę.
Ze względu na pandemię, powierzone zadania, każdy wykonał we własnym zakresie.
                                                                                                                Organizator akcji Grażyna Rybicka
Dziękuję wszystkim za udział w akcji, za poczucie odpowiedzialności za naszą planetę.
Serdeczne podziękowania  dla Jana Rusaka kl. II za przesłane zdjęcia.

 

Niech moc poezji będzie z nami!

W ramach obchodów Tygodnia Języka Polskiego Samorząd Uczniowski  zaprosił społeczność szkolną do wzięcia udziału w akcji promującej czytelnictwo: „Niech moc poezji będzie z nami!”. Polegała ona na nagraniu filmiku, na którym uczestnik czyta wybrany przez siebie wiersz polskiego poety/poetki. Trudne i jednocześnie zabawne okazało się nagrywanie filmiku, gdzie wiersz czytali po kolei wszyscy uczniowie z danej klasy. Było to duuuże wyzwanie i fantastyczne doświadczenie.

 

W dniach 22-26 lutego 2021 r. obchodziliśmy zdalny Tydzień Języka Polskiego. Był on organizowany w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego obchodzonego 21 lutego. Święto to miało na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące. To również data, która ma przypomnieć, że chroniąc język ojczysty - dbamy o tożsamość kulturową.
W ramach Tygodnia Języka Polskiego uczniowie mieli przesyłane różne wiadomości związane z naszym pięknym i wyjątkowym językiem.

W pierwszym dniu uczniowie dowiedzieli się, dlaczego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego i jakie języki są najbardziej popularne. Obejrzeli animowane filmiki: „Polszczyzna jako język słowiański” , „Powstanie języka polskiego” oraz „Rozwój polszczyzny w średniowieczu”.

W drugim dniu zapoznali się z trzema filmikami. Dzięki pierwszemu (Najstarsze zabytki piśmiennictwa) dowiedzieli się jakie były pierwsze imiona, jak powstawały nazwiska i jak brzmiało pierwsze zdanie spisane po polsku. Drugie nagranie z przymrużeniem oka i odrobiną humoru zwracało uwagę na różnorodność i bogactwo językowe, charakteryzujące polską mowę, jednocześnie podkreślając wartość jaką jest znajomość języka ojczystego. Świadomość istnienia gwar tworzących polską kulturę językową pozwala dostrzec w języku jego piękno, bogactwo oraz unikatowość. Ostatnie nagranie wyjaśniło treść zdarzenia opowiedzianego trzema gwarami w drugim filmiku.

Trzeci dzień był pod hasłem zapożyczeń: “Dobry zwyczaj nie pożyczaj”. Nawoływaliśmy do oczyszczenia swojego prywatnego językowego podwórka ze zbędnych zapożyczeń, i pielęgnowania ojczystego języka.

Czwartego dnia uczniowie łamali języki czytając wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej.

Ostatniego dnia było kilka słów o kampanii  „Język polski jest ą-ę”.
Razem z organizatorami akcji zachęcaliśmy do tego, aby wszystkie e-maile i SMS-y były pisane starannie - z użyciem liter polskiego alfabetu, gdyż nieużywanie znaków diakrytycznych czasami zmienia znaczenie wyrazów, a co za tym idzie sens wypowiedzi. Uczniowie obejrzeli filmik: „Nie zabijaj znaków diakrytycznych” oraz zabawną historię detektywa poszukującego skradzionych literom znaków diakrytycznych.
Dziękuję uczniom, którzy wytrwale odczytywali wiadomości i przyłączyli się do akcjiJ

Opiekun SU, Anna Błażejczyk

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

09.04.2021

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

 

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Więcej informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

 

Planowany nabór do Gminnego Klubu Dziecięcego w Starym Helenowie – maj 2021 r. 

W dniu 16.03.2021 r. w drodze postępowania przetargowego wyłoniono  wykonawcę zadania: Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Starym  Helenowie. Do zakresu prac należą roboty budowlane i wykończeniowe,  wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych. 

W związku z tym na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Łaskarzew  zaplanowane jest podjęcie uchwały o utworzeniu Gminnego Klubu Dziecięcego  w Starym Helenowie oraz nadania statutu. Rozpoczęcie działalności Klubu  zaplanowane jest na wrzesień 2021 r. 

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego planowana jest na maj br. Do Klubu będą mogły uczęszczać dzieci od 1. roku życia do końca roku szkolnego, w którym  dziecko kończy 3 lata, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest  objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do końca roku szkolnego, w  którym dziecko kończy 4 lata. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji  zostaną podane w późniejszym terminie. 

 Wójt Gminy Łaskarzew 

 /Marian Janisiewicz/

WALENTYNKI – KLASY I-III

 

BAL KARNAWAŁOWY 2021 – KLASY I-III 

 

PRZYJĘCIE UCZNIÓW KLASY I

W POCZET CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

„EDUKACJA ONLINE” – bezpłatne szkolenie dla Twojego dziecka w ramach projektów „Sieć na kulturę"

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Dzieci i młodzież od 10  - 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.)

️ Czego dowie się Twoje dziecko?

Podczas kursu pozna popularne platformy i interaktywne narzędzia wspomagające edukację. Zapozna się z metodami i dobrymi praktykami samoorganizacji grup mentoringowych do nieformalnego uczenia się. Dodatkowo rozszerzy wiedzę o zagadnienia z ekologii i bezpieczeństwa związanego ze sprzętem elektronicznym.

️ Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę projektu: https://www.siecnakulture.pl/

 

#siecnakulture #siećnakulturę #polskacyfrowa #fwzr

Świetlicowy Konkurs Bożonarodzeniowy

klasy 1-3 SP 

Oto zdjęcia prac biorących udział w konkursie:

 

 

Oto zdjęcia  prac uczniów z pozostałych klas biorących udział w konkursie:

 

 

W tym roku również Mikołajki obchodziliśmy zdalnie. Oto nasza galeria:

 

W tym roku Święto Niepodległości 11 listopada obchodziliśmy zdalnie ale jednak razem. Oto nasza galeria:

 

Pamiętamy i pamiętać będziemy!

Listopad to miesiąc, w który wspominamy zmarłych z naszych rodzin, ale także tych, którym zawdzięczamy to, że żyjemy w wolnej Polsce. Uczniowie naszej szkoły nie zapominają o żołnierzach bohatersko poległych podczas wojny. Wraz z rodzicami posprzątali miejsca pamięci znajdujące się w okolicy naszej szkoły (groby w Melanowie, mogiłę w Kacprówku i miejsce pamięci w Ignacowie). Był też czas na chwilę refleksji i zadumy nad przeszłością naszego kraju, a także na zapalenie zniczy i modlitwę. Takie działania idealnie wpasowują się w treści wychowania patriotycznego i kultywują polskie tradycje. Wszystkim bardzo dziękujemy. Największe podziękowania należą się rodzicom i uczniom z klasy I. Dziękujemy! Milena B-W

 

Czytaliśmy zdalnie – Przerwa na czytanie.

Nasza szkoła przystąpiła do I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Akcja była realizowana  w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom".

Celem akcji jest:   

- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

- integracja środowiska lokalnego;

- pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;

- zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Akcja "Przerwa na czytanie" była zaplanowana na ostatni tydzień października. Niestety uczniowie klas 4-8 przeszli na zdalne nauczanie i wszystkie plany legły w gruzach.  Jednak zdecydowałam się przeprowadzić akcję choć z klasami, które uczę. Zajęcia języka polskiego i przyrody w całości lub częściowo przeznaczyłam na prezentację ulubionych książek i czytanie na głos ich fragmentów. Dzieci przygotowały przeróżne pozycje, niektóre fragmenty rozbawiły nas do łez, inne dostarczyły wiedzy., np. na temat psów. Ucieszył mnie fakt, że uczniowie chętnie opowiadali o lekturach i chętnie zgłaszali się do czytania. Dzieci pokazywały również książki z wczesnego dzieciństwa, które budziły w nich miłe wspomnienia. Książka to doskonały sposób na odpoczynek szczególnie  w czasach zdalnego nauczania, podczas którego większą część dnia spędzamy przed monitorem komputera. Mam nadzieje, że następnym razem uda nam się przeprowadzić akcję z większym rozmachem.

Opiekun SU, Anna Błażejczyk

 

Skorzystaliśmy z zaproszenia i przystąpiliśmy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła pamięta”. 

Celem akcji było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych. 

Podobnie jak w ubiegłym roku nasi uczniowie chętnie zaangażowali się w akcję, w ramach której podjęli następujące działania:

- W piątek 29 października o godz. 18.00 zapalili światełko do nieba, które było symbolem ich pamięci o poległych w obronie naszej Ojczyzny.

- Uczniowie klasy V posprzątali mogiły poległych żołnierzy znajdujące się w Kacprówku, Melanowie, Zygmuntach oraz zapalili znicze.

- Palili również znicze na żołnierskich grobach znajdujących się na cmentarzach.

- Odbyły się pogadanki na temat Święta Zmarłych oraz miejsc poświęconych pamięci lokalnych bohaterów – anonimowych żołnierzy, którzy oddali życie broniąc Łaskarzewa, walcząc o wolność Polski.

Akcja odbywała się w trudnych warunkach pandemii – podczas zdalnego nauczania, gdzie dodatkowo 31 października zostały zamknięte cmentarze. Jednak nasi uczniowie, pełni determinacji i ogromnego zaangażowania wszystkie zadania wypełnili wzorowo. Pokazali jak w dzisiejszych czasach można być patriotą. 

 

Tomasz Wolny Tej - Dzwonek na obiad! | Facebook

Jesteśmy głodni pomagania!!!

W październiku przystąpiliśmy do  udziału w  programie pn. Dzwonek na obiad, który jest realizowanym przez Fundację Być Bardziej.  Przyczynia się ona do zniwelowania problemu niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce.
W ramach programu zorganizowaliśmy Tydzień Walki z Niedożywieniem. Nasi uczniowie - wolontariusze (Bartosz Sikora, Szymon Wal, Wiktoria Parol, Wiktoria Józwicka, Aniela Błażejczyk, Olimpia Pytlarczyk) zbierali na terenie szkoły datki do puszek. Uczniowie w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu  uszyli torby. Dochód z ich sprzedaży zasilił konto Fundacji. W sumie zebraliśmy 427 zł. Została również wykonana gazetka informująca o akcji oraz propagująca zdrowe odżywianie.                                                                                                        

 Celem akcji było ofiarowanie ciepłego obiadu tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie samodzielnie zapewnić go swoim pociechom.
Program został objęty patronatem honorowym: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia.
Dziękujemy darczyńcom za okazane wsparcie finansowe

 

 

Informacje dla uczniów,     Informacje dla rodziców

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.

.

 

 

LIST ZA UŚMIECH

   9 października 2020 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów oraz Światowy Dzień Poczty, które uczciliśmy pisaniem miłych wiadomości. Każdy, kto chciał wziąć udział w akcji, musiał przygotować dowolnej długości list, który zawierał dobrą myśl, pozytywny komentarz, kilka słów motywacji, budujący cytat, podziękowanie albo cokolwiek, co mogło wywołać uśmiech na czyjejś twarzy. Uczniowie wrzucali listy do szkolnej skrzynki. Następnie poddane kwarantannie zostały wręczone adresatom. Z całą pewnością na wielu twarzach pojawił się uśmiech

Akcja miała na celu zachęcenie uczniów do pisania tradycyjnych listów oraz kształtowała umiejętność otwarcia się na drugiego człowieka, obdarowania kolegi/koleżanki miłym słowem.

Organizator, Samorząd Uczniowski

BohaterON w Twojej Szkole

BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię! Celem Akcji jest upamiętnienie                  i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im wspólnie wykonanej  pamiątki z życzeniami oraz podniesienie poziomu wiedzy     i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego za sprawą przeprowadzonych lekcji tematycznych.

W ramach projektu uczniowie na zajęciach z ogromnym zaciekawieniem poznawali działania Powstańców, Szarych Szeregów, a szczególnie Zawiszaków – dzieci powstania. Oglądali przejmujące historie, zrobili gazetkę na temat powstania warszawskiego. Wykonali również ilustracje do wyznaczonego wiersza poety - powstańca, poznali jego życiorys. Czytali książki, które                     w przystępny sposób wyjaśniały, czym zajmowali się bohaterowie powstania, np. książka J. Papuzińskiej „Mój tato szczęściarz”, " Asiunia". Pamiętali również o poległych żołnierzach, dlatego klasa 5 odbyła wycieczkę rowerową do grobu pięciu poległych żołnierzy. Porządkowali ich groby, palili znicze, odwiedzili miejsce upamiętniające punkt zborny AK obwodu „Gołąb”. Z ogromnym zapałem angażowali się w różne akcje charytatywne, starali się być otwartymi na potrzeby drugiego człowieka - tak jak Powstańcy.

Uczniowie klasy piątej wysłali do Powstańców własnoręcznie wykonaną kartkę, w której zamieścili list z podziękowaniami.

 

 

Lekcja historii i przyrody na rowerach

23 września 2020 r. odbyła się nasza pierwsza wycieczka rowerowa!!! Nasza, czyli klasy piątej wraz z wychowawcą, p. Anna Błażejczyk oraz p. Katarzyna Kawecką. Celem wyjazdu był las położony we wsi Kacprówek. Pogoda nam dopisywała, świeciło piękne słoneczko, dlatego z uśmiechem na ustach wybraliśmy się na przejażdżkę.

Najpierw odwiedziliśmy leśniczego, p. Jarosława Przydacza, który ma hodowlę drapieżnych ptaków. Z ogromną pasją opowiadał nam o jastrzębiu oraz sokole. Ten pierwszy jest świetnym obrońcą podwórka, gdyż „krzyczy”, kiedy na posesji pojawia się ktoś obcy. Natomiast sokół szczególnie zachwycił nas czapeczką, którą ma nakładaną na głowę, aby nie podrywał się do polowania i czuł się komfortowo wśród ludzi. Dowiedzieliśmy się, że takie nakrycie głowy jest szyte na miarę i potrafi osiągać zawrotne ceny. Ucieszyliśmy się, gdy pan leśniczy zaproponował nam, abyśmy potrzymali sokoła na ręce. Oczywiście  najpierw zrobiliśmy wielkie oczy, ale okazało się, że ptak będzie siedział na rękawicy, do której uwiązany jest za pomocą rzemieni.

Ogromne wrażenie zrobiła na nas niespodzianka, czyli sowa Puchacz. Nigdy nie widzieliśmy jej na żywo i to tak z bliska. Wyglądała niesamowicie!!! Jest to największa żyjąca na świecie sowa. Ku naszemu zdziwieniu, pan leśniczy obalił dwa mity dotyczące tego ptaka. Po pierwsze sowa wcale nie jest takim mądry ptakiem. Po drugie poluje nie tylko w nocy, ale i w dzień.

Po żywej lekcji o drapieżnych ptakach przyszedł czas na porządkowanie grobu pięciu żołnierzy poległych podczas obrony Łaskarzewa. Następnie pojechaliśmy pod pomnik upamiętniający miejsce zborne AK grupy „Gołąb”.

Na koniec wycieczki odbyło się ognisko, nad którym upiekliśmy kiełbaski - to był prawdziwy piknik na kocykach nad rzeczką.

Serdecznie dziękujemy Państwu Katarzynie i Jarosławowi Przydaczom za gościnę.

Wycieczka była realizowana w ramach programów: BohaterON w Twojej szkole oraz 100. rocznica bitwy warszawskiej.

 

 

W dniu 1 września o godz. 9:00 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych według informacji umieszczonej na drzwiach wejściowych do szkoły. Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z nowymi "Procedurami bezpieczeństwa" obowiązującymi w naszej szkole w związku z zagrożeniem COV -19.

 

OGŁOSZENIE

OD DNIA 20.07.2020R PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W
STARYM PILCZYNIE W GODZINACH 16.00 – 19.00
BĘDZIE OTWARTE BOISKO WIELOFUNKCYJNE
(CZERWONE) ORAZ PLAC ZABAW DLA DZIECI.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI
REGULAMINAMI KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW ORAZ
PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I
WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA SIĘ NA OBIEKTACH.

26 czerwca 2020 z zachowaniem obostrzeń sanitarnych odbyło się uroczyste rozdanie świadectw i zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy 8.

 

Na początku czerwca 24 uczniów naszej szkoły pisało Międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny. W tym roku konkurs był online na platformie dzwonek.pl. Konkurs trwał 4 dni:

- 2 czerwca pisali uczniowie klas 7 i 8,

- 3 czerwca uczniowie klas 5 i 6, 

- 4 czerwca uczniowie klas 3 i 4,

- 5 czerwca uczniowie klasy 2.

Wszyscy poradzili sobie bardzo dobrze w tej nowej sytuacji.

Wyniki konkursu otrzymaliśmy 15 czerwca.  Wszystkim gratulujemy uzyskanych wyników. To bardzo trudny konkurs.

Uczniowie biorący udział w tym konkursie mają zadatki na świetnych matematyków.

7 uczniów otrzymało  WYRÓŻNIENIE w Międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny.

Są to:

- Sebastian Przydacz – kl. 4

- Wiktoria Józwicka – kl. 5

- Piotr Baranowski – kl. 6b

- Magdalena Cyrta – kl. 6b

- Przemysław Cyrta – kl. 6a

- Oliwia Parzyszek – kl. 7

- Fryderyk Węgrzyn – kl. 7.

Gratulacje!!! To ogromny sukces.

Ważne informacje dla ósmoklasistów i rodziców. Czytaj więcej...

Oto mała niespodzianka dla dzieci - uczniów naszej szkoły. Zobaczcie co przygotowali dla was z okazji Dnia Dziecka  nauczyciele :

  

 

Zapraszamy również 1 czerwca 2020 na naszego facebooka: 

 

Życzenia 

„Nie zastąpi Ciebie nikt”

Rok 2020 został ogłoszony rokiem św. Jana Pawła II. Dokładnie 18 maja obchodziliśmy  100. rocznicę Jego urodzin. Nasza szkoła, mimo braku tradycyjnych zajęć, włączyła się w obchody. Z tej okazji chętni uczniowie wykonali laurki – podziękowania dla św. Jana Pawła II. Mogli również pogłębić swoją wiedzę o Janie Pawle II, korzystając z różnych stron internetowych zaproponowanych przez Samorząd Uczniowski. Obejrzeli teledysk do utworu „Nie zastąpi Ciebie nikt”, który miał swoją oficjalną premierę 4 stycznia podczas XI Kolędowania z Janem Pawłem II. Stał się on prawdziwym hymnem papieskiej rocznicy i był śpiewany przez wielu Polaków.

Bez Ciebie trudniej żyć,

marzyć, kochać, śnić.

Życia gubi się sens.

Na złe i dobre dni

w modlitwie zawsze Ty.

Króluj nam - Królu Serc!

 

[Ref] Bo nie zastąpi Ciebie nikt.

Do światła otworzyłeś drzwi.

Trafił duch do naszych serc.

Stał się cud - zniknął lęk.

Z nadzieją nam kazałeś iść

Subito santo! Wreszcie Ty!

Trafił duch do naszych serc

Stał się cud - zniknął lęk.

 

Serdeczne podziękowania składam uczniom, którzy przysłali laurki:  Stanisław Paziewski, Lena Kazimierska, Nel Pytlarczyk, Julia Luśnia, Aleksandra Paśnik, Łucja Wnuk, Róża Wnuk, Wiktoria Józwicka, Paulina Józwicka, Wiktoria Paciorek, Mariusz Pilarski, Aleksandra Wieczorkiewicz, Jan Kałaska, Maja Kondej, Wiktoria Parol, Alicja Parol, Amelia Parzyszek.