ZS PILCZYN - DYREKCJA

 

  Beata Paziewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie.

Nauczyciel matematyki.

   
 

Regina Grudzień- kierownik świetlicy.

Nauczyciel geografii.