NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM PILCZYNIE

 

 

 

 

"Gdy planujesz na rok, posiej ziarno.

 

Gdy planujesz na lata, posadź drzewo.

 

Gdy planujesz na stulecia, ucz ludzi." (Kuang Chung)

 

       
                                                                         
  Milena Balcerzak-Węgrzyn nauczyciel nauczania zintegrowanego  
                                                                         
                                                                         
  Aneta Błażejczyk - nauczyciel chemii  
                                                                         
  Anna Błażejczyk- nauczyciel języka polskiego i przyrody  
                                                                         
    Boratyńska Monika - nauczyciel wychowania przedszkolnego  
  Aneta Bogucka - nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych  
                                                                         
  Hanna Dębek- nauczyciel plastyki, muzyki i rytmiki  
                                                                         
  Karolina Dębek - nauczyciel wychowania przedszkolnego.  
                                                                         
  Agnieszka Dźwigałowska - nauczyciel religii. Ukończyła Instytut Teologiczny w Siedlcach z tytułem magistra teologii.  
                                                                         
                                                                         
                                                                         
  Mirosława Gładysz - magister edukacji, specjalność nauczanie początkowe. Ukończyła Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną w Siedlcach. W Szkole Podstawowej w Pilczynie pracuje od 1985 roku.  
 
  Kinga Goliszewska- nauczyciel języka rosyjskiego  
                                                                         
  Karolina Gniadek - wychowawca przedszkola. Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Studia podyplomowe wychowanie przedszkolne WSP w Warszawie  
                                                                         
                                                                         
  Mirosław Kałaska - nauczyciel od roku 1990. Ukończone studia pedagogiczne: technika, specjalność informatyka. Doświadczenia zawodowe: praca w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Garwolinie i Liceum Ogólnokształcącym w Łaskarzewie. Swoje życie dzieli pomiędzy rodzinę, pracę i hobby, którym jest muzyka.  
                                                                         
  Katarzyna Kawecka- nauczyciel historii i wos  
                                                                         
  Elżbieta Kusak - magister edukacji, specjalność nauczanie początkowe; Ukończyła Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną w Siedlcach.  
                                                                         
       
                                                                         
  Jarosław Masny- nauczyciel języka angielskiego; Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Społeczno Przyrodniczej w Lublinie  
                                                                         
  Anna Wojda- psycholog szkolny. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku psychologia
 
                                                                         
  Anna Pawelec - nauczyciel i wychowawca w przedszkolu  
                                                                         
  Jolanta Paziewska - nauczyciel wychowania fizycznego. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego  
                                                                         
  Danuta Piętka - nauczyciel języka polskiego i historii
                                                                         
  Grażyna Rybicka - wychowawca świetlicy  
                                                                         
  Katarzyna Pytlarczyk - nauczyciel i wychowawca w przedszkolu  
                                                                         
       
                                                                         
  Anna Tobiasz- nauczyciel fizyki  
                                                                         
                                                                         
  Agnieszka Trzmiel - nauczyciel, pedagog  
                                                                         
  Agnieszka Węgier- logopeda; Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku filologia polska.  
                                                                         
    Leszek Malitka  - nauczyciel wspomagający  

 

 

   Beczek Marta nauczyciel wspomagający  

 

 

NAUCZYCIELE - EMERYCI

 

  Renata Balcerzak - nauczyciel nauczania zintegrowanego
     
    Bijata Krystyna - nauczyciel matematyki
     
  Gładysz Krystyna - nauczyciel matematyki
     
  Gurba Halina - nauczyciel matematyki
     
    Stanisław Gurba- nauczyciel fizyki. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Siedlcach. Ukończył studia na wydziale Matematyk Fizyki, Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując tytuł magistra fizyki. W okresie pełnej aktywności zawodowej oprócz fizyki nauczał matematyki oraz chemii w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Chotyni, Liceum Ogólnokształcącego w Sobolewie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaskarzewie.
     
  Wiesława Kazimierak - nauczyciel biologii.
     
  Antoni Kulik - mgr wychowania fizycznego. Od roku 1973 do 2012 pełnił funkcję dyrektora szkoły.
     
  Danuta Kulik- bibliotekarz. Wieloletni dyrektor przedszkola.
     
  Teresa Kusak - Teresa Kusak jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego wydział chemii.
Ukończyła również Studia Podyplomowe w Instytucie Historycznym UW w zakresie historii.
     
  Pytlarczyk Elżbieta - nauczyciel języka polskiego. Wieloletni wicedyrektor Zespołu Szkół.
     
  Kamila Rutkowska- wychowawca świetlicy.
     
  Hanna Sereja - nauczyciel i wychowawca w przedszkolu.
     Elżbieta Gałązka - absolwentka dwóch uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego
     
    Alicja Krogulec - nauczyciel naucznia zintegrowanego
     Szwed Krystyna - nauczyciel nauczania początkowego
     Czesława Marcińczak - nauczyciel naucznaia poczatkowego