Od stycznia 2016 roku w naszej szkole prowadzimy dziennik elektroniczny. Używamy dziennika Librus- Synergia. Zapraszamy rodziców i uczniów do logowania się i śledzenia postępów w nauce.

Zaloguj się na:

 

LIBRUS Synergia